Golf Academy

Arild Syversen Golf Academy kan tilby

Leksjoner

Private leksjoner eller gruppeleksjoner. Ditt valg. Fordel med gruppeleksjoner er at da kan man i etterkant hjelpe hverandre og terpe lærdommen bedre.

Jeg tilbyr både 30-minutter og 60-minutters sesjoner.

For gruppesesjoner så er det 2 timer som gjelder.


Banesesjon

Er du konge på rangen men strever ute på banen? En banesesjon kan da være smart hvor jeg følger deg for å se hva som skjer og for å gå gjennom do´s & dont´s.

Jeg tilbyr både 3-hulls og 9-hulls banesesjon.

Videoanalyse

Jeg tilbyr også et opplegg hvor vi har videoanalyse, litt «fjern-leksjoner» hvor du kan sende film av din sving og hvor jeg kan analysere og komme med tips.

Ønsker du skreddersydd opplegg med en blanding av diverse sesjoner. Ta kontakt!